CSS>scrollbalkgenerator

»» Er is al een les online over het kleuren van scrollbalken! Maar met deze generator wordt het wat makkelijker! 
Gewoon de kleuren invullen die je wilt voor de scrollbalk en klaar. 
Kleuren invoegen kan op twee manieren:
-Een kleur kiezen uit het menu(dropdown)
-Zelf een kleur(in het engels) of een kleurcode invoeren

En kijk voor meer informatie over de scrollbalk onderaan de pagina! Dit is een erg handig plaatje!!
De code moet geplaatst worden in de <HEAD>! Kijk voor meer mogelijkheden om deze csscode te plaatsen in de 
lessen van CSS.

The Webmaster

ps. Kijk, voordat u de les doet, onderaan de pagina!


  • 3dLight:
  • Highlight:
  • Face:
  • Shadow:
  • Track:
  • Arrow:
  • Darkshadow:Copyright © 't webhulpje, Nederland
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieėn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.