HTML>(Hyper)links

Als je een webpagina hebt, is het handig om links te maken. Links zijn woordjes (of plaatjes maar dat leren we straks)
die "gelinkt" zijn. als je er op klikt, ga je naar een andere pagina.

TMMK

ps. Kijk, voordat u de les doet, onderaan de pagina!


Standaard link; 
We beginnen met een heel simpel linkje: 

<a href="pagina.html">Ga naar pagina</a> 

Simpel, niet? De tekst: Ga naar pagina, is een voorbeeld. Die kun je veranderen.

Ander adres toelinken(Andere website en mappen); 
Dat kan ook. Gewoon de volledige "path" (weg naar pagina) invullen bij href. 
<a href="http://www.website.nl/pagina.html">Ga naar pagina</a> 

Als je pagina in een bovenliggende map staat, doe je het zo: <a href="mapnaam/pagina.html">Ga naar pagina</a> 

Ook als je pagina in een onderliggende map is kan je ernaar toelinken: 

<a href="../pagina.html">Ga naar pagina</a> 

Eigenschappen toekennen;

Nu wil je bijvoorbeeld niet dat je pagina in hetzelfde venster opent, maar in een nieuw venster. Dit kan met het attribuut target.

Dan moet je zo de link maken: <a href="pagina.html" target="_blank">Ga naar pagina, op een nieuw scherm</a> 

Andere waarden van het attribuut target;
- _self (De link wordt in hetzelfde browservenster geladen)
- _blank (Nieuw venster; Zie voorbeeld)
- _parant (Bovenliggende frame)
- _top (Laden in het gehele scherm; dit is alleen belangrijk bij frames)

Mailto-link;

Als je wilt mailen kan dat ook het de <a> tag: <a href="mailto:jenaam@provider.nl">Mail me</a>

Names;

Als je naar een bepaald gedeelte op een pagina wilt linken doe je dit ook met de <a> tag: Allereerst geef je het woord waar je naar toe wilt linken een naam: 
<a name="linkwoord">Het woord</a> 
Als je dat hebt gedaan, maak je een ander woord, de link: 
<a href="pagina.html#linkwoord">link</a>
 

Nu komt "Het woord in de top van de pagina te staan. Download-link. Om een download link te maken, link je gewoon naar het gewenste bestand. Let hierbij wel erg goed om de extensie. *.mp3 en *.mid zijn niet hetzelfde. Zo dit was het alweer. Als het goed is kun je nu: De volgende les gaat over plaatjes. 
_
|(\/)(\/)|<

Vorige les//--Terug naar 't webhulpje--\\Volgende les

Voor vragen kan je terecht in het forum!!

Copyright © 't webhulpje, Nederland
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.